Me Story

The Zahir say's

3 Mins read

Maria yang terkandung tanpa noda, berdoalah untuk kami yang memohon pertolongan-Mu. AminMaria yang terkandung tanpa noda, berdoalah untuk kami yang memohon pertolongan-Mu….

Read more